Divaförbundet är nedlagt men finns på Facebook

 

 

Divaförbundet är nedlagt men på Facebookgruppen är aktiviteten större än tidigare.