Divaförbundet är nedlagt men medlemmarna finns på Facebook

 

 

Divaförbundet är nedlagt men på Facebookgruppen har medlemmarna samlats och aktiviteten större än tidigare.