Jun 112013
 

Stort tack till Noel & Mats på Gransegel i Nacka för en mycket informativ afton!
Vi blev 11 st intresserade Diva-ägare med väldigt olika förkunskaper men trots det hade vi alla stort utbyte av kvällen.

Vi gick igenom den teoretiska aspekten kring trim av segel och hur vi med hjälp av ”växlar” liknande de vi har på bilen, kan hitta en lämplig förinställning som funkar under rådande förhållanden.
Det blir invecklat och lite väl öppet för tolkning att återge allt som sagts så vi låter bli helt enkelt. Vi kan varmt rekommendera en kontakt med Gransegel och diskutera segel utifrån just ert behov!

2013-06-11 18.43.33 2013-06-11 18.43.44

På Gransegels hemsida finns mer information bla Granboken samt en kort filmklassiker ”Vind i seglen” från 70-talet som fungerar än idag för grundläggande information.

Vi ser fram emot morgondagens praktiska segling!