Feb 092014
 

Kallelse till årsmöte 2014
Årsmötet hålls tisdagen den 4:e mars, klockan 18.00 på Älvsjömässan ”Allt för sjön”, i mötesrum M10.

Divaförbundet tillhandahåller en entrébiljett till mässan per betalande medlem som anmält sig till årsmötet senast 23/2.
Skicka anmälan till info@divaforbundet.se, ange namn och adress samt ev. medlemsnummer.
Ev. motioner eller förslag till årsmötet skickas till ovanstående e-postadress.

PDF med kallelse och dagordning: Kallelse till Divaförbundets årsmöte 2014-03-04