Jul 202016
 
gratis-pengar

Hej Medlem!

Dags att komplettera kassan med ditt bidrag till årets förbundsaktiviteter. Betala in 250 kr på plusgiro 495 20 53-9, ange medlemsnummer och namn.
Är du ny medlem – skicka ett kompletterande mail till mig så lägger jag in dig i registret.

Seglarhälsningar från styrelsen via kassören Taina
taina.sunnarborg@gmail.com

  3 kommentarer till “Årsavgift 2016”

  1. Best Writing Service

    Get an expert academic writing assistance! We can write any paper on any subject within the tightest deadline.

  2. prostitution in philippines essays

    The unspoken history of the comfort women overview the story of comfort women has been a story of silence for the last 50 years comfort women was a term  jun 22 2012 the outburst of prostitution here in our country is obviously moreover.

  3. Best Writing Service

    Get an expert academic writing assistance! We can write any post on any subject within the tightest deadline.