Divaförbundet

Dec 012011
 

Det finns en del artiklar i gamla nummer av Diva-Nytt som kan vara intressanta för nytillkomna medlemmar och som påminnelse till tidigare medlemmar. Några av dessa kommer i något omarbretat skick att återger under rubriken ”Repris”. Denna artikel skrevs efter en vårträff hos Benn’s nya riggverkstad i Saltsjö-Boo 1998.   Benn’s är huvudleverantör av original och ersättningsmaster till Diva-båtar. Isomat heter numera Sparcraft. Övriga märken som man representerar är Seldén och egna Benn’s. Man hanterar 90 – 140 master om året. Isomat/Sparcraft tillverkas i Frankrike vilket medför att det är svårt att få tag i gamla reservdelar .   Hittar
[Läs mer…]

Dec 012011
 
Svar till artikel i Båtnytt

ARTIKEL I BÅTNYTT I tidningen Båtnytt, nr 12 2001, sid 18-24, publicerades en artikel om Diva-35 skriven av Curt Gelin. Många har reagerat på artikeln, bl.a. har båtens konstruktör Bernt Lindquist skrivit ett brev till Båtnytts redaktör. Det brevet återges nedan. Stavsnäs 2001-11-28 Till Mats Göthlin, Båtnytt, Box 26 206, 100 41 Stockholm Test Diva 35 och Two Star 36Hej Mats Med risk för att hamna bland gnällspikarnas skara måste jag ändå kommentera Gelins senaste arbete i er tidning. Av erfarenhet hade vi vissa farhågor inför artikeln och blev ju därför lovade att granska fakta före publicering vilket, som framgår
[Läs mer…]

Nov 172010
 
Segelkväll hos Boding

Onsdag 2010-11-17 träffades ett gäng glada Divaseglare hos Bodings segelmakeri i Haninge. Uppslutningen var god, 13 deltagare räknade jag till. Jonas Boding tog emot och visade den nya segelduken Matrix Membrane. Detta är en duk som kortfattat designas i en dator där fibrerna kan läggas ut böjda, ett så kallat curved fiber laminate. Fibrerna kan bestå av Pentex, Technora och/eller Kolfiber. Duken limmas och sys sedan till ett segel enligt cross-cutt metoden, alltså med liggande våder, inte ”tårtbitar” som i triradial. Resultatet blir ett mycket formstabilt segel. Lägger man sedan på sk. taft av Dracon utanpå Matrix duken så får
[Läs mer…]

Aug 312010
 

KAPPSEGLING 2010 Tävlingar Diva-mästerskap, är en familjekappsegling på hösten. Vi seglar cirka 2 race runt en kortare skärgårdsbana med endast stor och fock (inga segelbyten). På kvällen har vi en Diva-träff då vi har diverse aktiviteter, äter tillsammans och besöker varandras båtar. Diva-cup, är en rankingserie för Diva-35 och Diva-39 båtar (Divor med lystal 1,25). Poängberäkningen bygger på ”flitpoäng” och principen är att den vinner som slagit flest startande Diva-båtar. Poäng för 1:a plats = antal båtar + ett extra vinstpoäng, poäng för 2:a plats = antal båtar – 1, poäng för 3:e plats = antal båtar – 2, o.s.v.
[Läs mer…]

Aug 312007
 

KAPPSEGLING 2007 Tävlingar Diva-mästerskap, är en familjekappsegling på våren. Vi seglar cirka 3 race runt en kortare skärgårdsbana med endast stor och fock (inga segelbyten). På kvällen har vi en Diva-träff då vi har diverse aktiviteter, äter tillsammans och besöker varandras båtar. Diva-cup, är en rankingserie för Diva-35 och Diva-39 båtar (Divor med lystal 1,25). Poängberäkningen bygger på ”flitpoäng” och principen är att den vinner som slagit flest startande Diva-båtar. Poäng för 1:a plats = antal båtar + ett extra vinstpoäng, poäng för 2:a plats = antal båtar – 1, poäng för 3:e plats = antal båtar – 2, o.s.v.
[Läs mer…]

Aug 312006
 

KAPPSEGLING 2006 Tävlingar Diva-mästerskap, är en familjekappsegling på våren. Vi seglar cirka 3 race runt en kortare skärgårdsbana med endast stor och fock (inga segelbyten). På kvällen har vi en Diva-träff då vi har diverse aktiviteter, äter tillsammans och besöker varandras båtar. Diva-cup, är en rankingserie för Diva-35 och Diva-39 båtar (Divor med lystal 1,25). Poängberäkningen bygger på ”flitpoäng” och principen är att den vinner som slagit flest startande Diva-båtar. Poäng för 1:a plats = antal båtar + ett extra vinstpoäng, poäng för 2:a plats = antal båtar – 1, poäng för 3:e plats = antal båtar – 2, o.s.v.
[Läs mer…]