Taina Sunnarborg

Jul 202016
 
Årsavgift 2016

Hej Medlem! Dags att komplettera kassan med ditt bidrag till årets förbundsaktiviteter. Betala in 250 kr på plusgiro 495 20 53-9, ange medlemsnummer och namn. Är du ny medlem – skicka ett kompletterande mail till mig så lägger jag in dig i registret. Seglarhälsningar från styrelsen via kassören Taina taina.sunnarborg@gmail.com