Feb 092014
 

Kallelse till årsmöte 2014
Årsmötet hålls tisdagen den 4:e mars, klockan 18.00 på Älvsjömässan ”Allt för sjön”, i mötesrum M10.

Divaförbundet tillhandahåller en entrébiljett till mässan per betalande medlem som anmält sig till årsmötet senast 23/2.
Skicka anmälan till info@divaforbundet.se, ange namn och adress samt ev. medlemsnummer.
Ev. motioner eller förslag till årsmötet skickas till ovanstående e-postadress.

PDF med kallelse och dagordning: Kallelse till Divaförbundets årsmöte 2014-03-04

Feb 042013
 

Kallelse till årsmöte 2013
Årsmötet hålls onsdagen den 6:e mars, klockan 18.30 på Älvsjömässan ”Allt för sjön”, i mötesrum M10.
Divaförbundet tillhandahåller entrébiljetter till mässan till medlemmar som anmäler sig till årsmötet senast 22/2.
Skicka anmälan till info@divaforbundet.se, ange namn och adress samt ev. medlemsnummer.
Ev. motioner eller förslag till årsmötet skickas till ovanstående e-postadress.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande och upprättande av röstlängd.
2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman.
3. Mötets behöriga utlysande, dagordning med övriga frågor.
4. Verksamhetsrapport, medlemsutveckling, m.m.
5. Resultat-, balansräkning och revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse.
7. Val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelseledamöter.
8. Val av revisor.
9. Val av valberedning.
10. Kappseglingar kommande säsong (deltävlingar i Diva-cup m.m.).
11. Kommande Diva-träff och Diva-mästerskap (tid, plats och former).
12. Övriga aktiviteter under kommande verksamhetsår.
13. Budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
14. Motioner och övriga frågor (diskussion).
15. Årsmötets avslutande.

Information som PDF: Årsmöte Divaförbundet Kallelse 2013-03-06