Dec 012011
 

ARTIKEL I BÅTNYTT


I tidningen Båtnytt, nr 12 2001, sid 18-24, publicerades en artikel om Diva-35 skriven av Curt Gelin. Många har reagerat på artikeln, bl.a. har båtens konstruktör Bernt Lindquist skrivit ett brev till Båtnytts redaktör. Det brevet återges nedan.


Stavsnäs 2001-11-28

Till Mats Göthlin, Båtnytt, Box 26 206, 100 41 Stockholm

Test Diva 35 och Two Star 36
Hej Mats

Med risk för att hamna bland gnällspikarnas skara måste jag ändå kommentera Gelins senaste arbete i er tidning. Av erfarenhet hade vi vissa farhågor inför artikeln och blev ju därför lovade att granska fakta före publicering vilket, som framgår av dessa rader, vi ej fick möjlighet till. Det skrivna har kanske inte så stor betydelse för oss som företag. Däremot får med all säkerhet en artikel som denna en stor betydelse för de båtägare som av någon anledning skall sälja sin båt. Detta som i princip köp av båtarna avråds! Konsekvensen för ägare kan naturligtvis bli katastrofal ekonomiskt. Därav måste uttalanden som de C.G. gör i artikeln vara väl underbyggda med fakta.

Mina kommentarer rör i huvudsak Diva 35 eftersom det är den båt jag känner till. I texten som beskriver Two Star sågas båten totalt och på, som jag ser det, mycket personligt tyckande som grund?

Det allvarliga i texten om Diva 35 är refererandet till besiktningsman William Bekking. Vid en kontroll av mig anser han sig direkt felciterad. Han undrar bland annat ”var har han fått tolv båtar ifrån?” Bekking anser vidare ej, som står i texten, att konstruktionen är undermålig. På en fråga anser han ej heller att konstruktionen är sämre än andra båtar. Att konstruktionen är undermålig är en mycket allvarlig anklagelse i en artikel och som enligt källan saknar grund.

Inledningen i kombination med texter i övrigt ger en oklar bild om det är båttypen eller den specifika 10-15 år (uppgift saknas) gamla båten som testas. Intrycket är att det är en båttyp som testas, kan man göra det med en så gammal enstaka båt vars bakrund dessutom är oklar? Erfarenheten är att det är de misskötta exemplaren som hamnar hos handlare. De välskötta vårdas av ägarna som också säljer dem själva.

I avslutningen av inledningen fastslås: ”Bäst är egentligen att välja ett stöddigare bygge”. Vad betyder detta? Med min erfarenhet har jag mycket svårt att förstå betydelsen, vilka båtar är stöddigare byggen? På vilka grunder kan man avråda från köp generellt för en båttyp genom att testa ett uppenbarligen mycket dåligt exemplar. Det är än allvaligare när den besiktningsman som det refereras till tar avstånd från texten.

Avslutningen av inledningen: ”Vinnare i den här testen finns egentligen inte. möjligen är Two Star 36 den bättre”. Denna slutsats måste för varje läsare vara totalt obegriplig när man läser texterna i sin hel-het, Two Star sågas och Divan får en del beröm.

Några andra Gelinska underligheter: ”Mera påhittigt än praktiskt är det med dörrar, inte luckor, till ner-gången…… . Lite märkligt när en test i samma nummer på nya Omega 42 noterar samma lösning som ”Fiffig nedgångslucka” som en av de positiva innovationerna. ” Utnyttjandegraden på Diva 35 är på topp, men volymen lider. Trång tycker jag fortfarande”. ??? ”Tunna snickerier” ???? Liten roder vinkel ??????? För få lager lack – på en 15 år gammal båt ?

Allt detta är små saker i en annars positiv text men ger enligt min mening en virrig och svårbegriplig text som i många stycken är motsägelsefull.

Om du läser artikeln i sin helhet kanske du håller med om att den som Calle utryckte det, ej hör hemma i en seriös tidning.

Fadäsen med bottenkonstruktionen blir än allvarligare när C.G. i en artikel i (BN feb. -94) hävdade att Diva fanns på svarta listan tillsammans med andra svenska båtar från Albin, Maxi, Scanmar o.s.v. Också detta vid närmare kontroll, utan grund. Uppgifter om dåliga kölinfästningar finns fortfarande i de böcker (Båtköparnas bibel) Gelin ger ut, uppgifter med rötter i ovanstående artikel. Detta rör ju inte Båtnytt direkt men får ökad legitimitet när Gelin får breda ut sina hjärnspöken i tidningen.

Kontentan av allt detta, skall Gelin fortsättningsvis skriva hos er ber vi – låt oss få möjlighet att läsa före publicering när texterna rör oss!

Hälsningar

Bernt Lindquist