Nov 272012
 

Onsdag 21 november arrangerade Divaförbundet en mycket intressant höstträff där Skyllermarks berättade hur man får bättre elförsörjning i sin båt. Uppslutningen var god, totalt kom det 14 personer till träffen. Vi hade ju välkomnat även icke medlemmar att delta och 3 st slöt upp, så nu ser vi fram emot en antalsökning i medlemsregistret.

Ordförande Torbjörn inleder och hälsar välkommen.

 

Föredragande var Lars Pettersson Arman från Skyllermarks.

Här kommer ett litet referat från genomgången utifrån mina minnesanteckningar:

Det viktigaste för att få bra elförsörjning i båten är:

  1. Kablar och kopplingar
  2. Batterierna
  3. Generatorn

Det är även så att de är viktiga i den ordning som de är listade, bra batterier är viktigare än generatorn och kablar och kopplingar är viktigare än batterier. Men ingen del bör lämnas förbisedd.

Kablar ska vara förtenta (koppar ärgar), mångkardeliga (få kardeler bryts lätt av, p.g.a vibrationer) och ha tillräcklig area. Arean avgörs av hur mycket ström som laddningen kan ge och avståndet till batterierna. Tumregel, Generator 50A, kabellängd 2-3m = kabelarea minimum 35mm2.

Obs kabellängd är inte det samma som avståndet mellan generator och batteri. Är avståndet 2m så blir ju kabellängden 4m (plus och minuskabel tillsammans), i detta fall ska nog arean vara 50mm2.

Kabelskorna ska vara av rörtyp och glödgade (om de inte är glödgade kan de fjädra tillbaka efter pressning). De bör även vara av den typen som inte har ett inspektionshål.

   
Bilder ur Watskikatalogen.  

När man ska klämma på kabelskorna på kabeln så är det viktigt att använda rätt tång. Den ska klämma med sk. sexkantsform och vara i rätt dimension för kabelskon. Det brukar finnas tänger att låna/hyra hos de flesta båttillbehörsaffärer

För den som inte vill tillverka kablarna själv finns det givetvis färdiga kablar i standard-längder att köpa och de går även att beställa i valfritt utförande.

När det gäller batterier så är rekommendationen att vanliga fritidsbatterier duger alldeles utmärkt. Kostnaden för så ex.vis GEL-batterier är inte motiverat. Däremot så är antalet batterier viktigt, ju fler batterier desto bättre tar de emot laddning (kommer till det senare).

Generatorn du har duger alldeles utmärkt. Finns ingen anledning att kosta på byte av den till något häftigare innan kablar och batteribank är ordentligt dimensionerade.

Energibalans

När du ska dimensionera ett elsystem kan det vara bra att upprätta en balansräkning. Exempel.

Generatorer Förbrukare
Generator

45Ah

Belysning

3.3Ah

Solpanel

10Ah

Kylskåp

24Ah

Värmare

5Ah

TV/Dator

8Ah

Vattenpumpar

1Ah

Summa

55Ah

Summa

41.3Ah

Hur många batterier behövs? Dygnsförbrukningen ska motsvara högst 25% av din nominella batterikapacitet. I räkneexemplet ovan så innebär det drygt 160Ah!

Vad som avgör hur mycket laddning batterierna kan ta emot är dels den inre resistansen i batterierna, dels spänningsfallet över kablarna till batterierna. Den inre resistansen i ett batteri ökar ju mer laddat det blir. Fler parallellkopplade batterier sänker den inre resistansen.

Spänningsfallet över kablarna hänger ihop med dimensioneringen vi pratat om ovan.

Så här mäter du spänningsfallet, (ska göras i början av laddningscykel, när laddningen är som högst). Mät spänningen direkt över + och – på generatorn. Mät därefter direkt på batteripolerna och jämför. Skillnaden ska vara kring 0.1V för att vara OK.

Detta är vad jag kommer ihåg just nu. Mer info finns att hämta på Skyllermarks hemsida.

PS Ber om ursäkt om jag skrivit självklarheter. DS.