Fabola Diva

 

Som medlem får du även tillgång till artiklar av teknisk natur, där medlemmar delar med sig av olika förbättringsprojket de genomfört på sina båtar. Hittills finns följande artiklar publicerade:

Luckgarage Diva 35, Ny tamplåda Diva 35, Plotterplacering Diva 35, Roderlagerbyte Diva 35, Hoppande backslag Diva 39, Renovering av en Diva 399, Motorbyte Diva 39, Läckande vant- och förstagsinfästning Diva 39, Röstjärnsinfästning Diva 39 och Måla om båten Diva 38.

Medlem blir man genom att betala medlemsavgiften 200 kr till plusgiro 495 20 53-9.
(Årsmötet 2013 beslutade att höja från 100 kr till 200 kr from 2014)
Ange ev. medlemsnummer och ditt namn som betalningsreferens.
För nya medlemmar, registrera dina uppgifter här.

För medlemmar utanför Sverige:
IBAN: SE20 9500 0099 6034 4952 0539
SWIFT: NDEASESS
Alt. för att slippa extra bankavgifter kan ni posta svenska sedlar i ett kuvert till vår kassör.

Kontakta Divaförbundet för adressuppgifter.
Glöm inte att ange ditt namn och ev. medlemsnummer.