Hoppande backslag

 

För ett par år sedan fick vi ett underligt fel på Divina Commedia. Det upplevdes som våldsamma vibrationer från propeller, propelleraxel eller motorn. Trots omfattande felsökning med bl.a. montering av en ny propeller, ny propelleraxel och noggrann upplinjering av motor – propelleraxel, kvarstod vibrationerna. Vibrationerna uppstod när man la i växeln för drivning framåt och försvann när man sedan ökade varvet över c.a. 2000 rpm. Nästan som om ett propellerblad inte hade fällts ut vid lågt varv och kom i rätt läge först när varvet ökades. Trots besök på flera verkstäder och långa samtal med marintekniker fick vi inga lösningar på problemet. Det var först när vi kom i kontakt med Sjöbergs Marin som vi fick tipset att kolla om möjligen backslagets kona var sliten.

Om växelförarvajerns justering ändrats, kommer växelförararmen ge för lite tryck antingen åt ena eller andra hållet. Det måste vara ett bra tryck för att konan skall få ett bestämt och omedelbart grepp, annars ”studsar” konan varvid hela motor­installationen vibrerar våldsamt.

Kontroll görs genom att lägga i växeln framåt, sätta en tumme på växelförararmen, på backslaget, så att man hjälper fjädern i växelförarhylsan. Om vibrationerna försvinner med det extra trycket från tummen, ligger problemet i slitna konor eller för löst ansatt fjäderkraft.

I vårt fall löstes problemet med att justera växelförarhylsans läge på vajern ett par varv, så att trycket på växelförararmen ökades. Men enligt Sjöbergs Marin (08-609 08 00, Fräsarvägen 2, Skogås) är det inte helt ovanligt att konorna är så slitna att man måste lämna in hela backlaget för byte av konor. Ett jobb på 5-6.000 kr plus i- och urmontering av backslaget.

 

Yanmar 2GM20F  Backslag

Eric von Rosen

Divina Commedia S-71

Adress:        Bergviksvägen 81

S-167 63 Bromma

Tel:                                     +46 8 26 80 36

Fax:                                    +46 8 26 02 69

Epost:           linroe@bahnhof.se